Uvodna riječ

API ključ biti će vam poslan na vašu email adresu, i biti će vezan uz IP adresu koju unesete. Uz jedan e-mail može se zatražiti više API ključeva, svaki s različitom IP adresom. E-mail vam se šalje automatski, a vaša e-mail adresa ostaje šifrirana u našoj bazi API korisnika. Jedina svrha ovog osobnog podatka je omogućiti vođenje evidencije o korištenju API usluge. Niti e-mail adresa niti bilo koji podatak vezan uz evidenciju korištenja API usluge se ne prenosi niti jednoj trećoj strani. Obvezujemo se ne koristiti prikupljene e-mail adrese za bilo koju svrhu osim navedenih ovdje. Ukoliko korisnik ne koristi svoju API ključ 4 godine, biti će obrisan zajedno s pripadnom e-mail adresom.

Ukoliko pošaljete zahtjev za API ključem pristajete na ove uvjete korištenja.

Napomena: Slanje e-maila može potrajati desetak minuta. Obratite pažnju je li možda završio u SPAM-u.